Việc bán tất cả các sản phẩm của Ceragem là cuối cùng. Bảo hành của Ceragem Master V3, Healax và Ceratonic Mat là 1 năm.

Vui lòng gửi email cho chúng tôi tới nextbits.june @ gmail hoặc gọi cho chúng tôi theo số 562 331 0924 nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào.