• Trong hầu hết các trường hợp, các đơn đặt hàng sẽ được giao từ các cơ sở tại Nam California của chúng tôi trong vòng 1 đến 2 ngày làm việc kể từ khi đặt hàng. Thời gian xử lý này ngoài bất kỳ thời gian giao hàng nào (ví dụ: 2 ngày Air sẽ mất 1-2 ngày làm việc để xử lý và 2 ngày làm việc để giao hàng).
  • Xin lưu ý rằng kho của chúng tôi không xử lý hoặc giao đơn đặt hàng vào cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) hoặc ngày lễ liên bang. Chúng tôi không cung cấp giao hàng cuối tuần hoặc ngày lễ.

Vận chuyển trong Hoa Kỳ
Bao gồm Hoa Kỳ lục địa, Alaska, Hawaii, Bảo vệ Hoa Kỳ và Quân đội Hoa Kỳ (APO / FPO)

  • Chúng tôi vận chuyển thường xuyên và vận chuyển nhanh bằng USPS hoặc FedEx. Vui lòng gọi 562 331 0924 để được báo giá vận chuyển.